Stowarzyszenie AMAZONKI : Warszawa 02-781, ul. Roentgena 5
Nr. Konta: PKO BP V/O. W -wa 83102010550000940200166280

Stowarzyszenie "Amazonki" Warszawa-Centrum
Zakład Rehabilitacji Centrum Onkologii
ul. Roentgena 5,
02-781 Warszawa


Tel:
od poniedziałku do piątku
w godzinach 10.00-13.00
22 546-28-97

Fax: 22 546 31 71
E-mail: amazonki at coi dot waw dot pl


Nr konta: PKO BP V\O W-wa 83102010550000940200166280

Nr KRS: 0000023411
NIP: 951-19-58-281
REGON: 016117936

Napisz do nas:Stowarzyszenie “AMAZONKI” Warszawa-Centrum informuje, że przesłanie wiadomości z wykorzystaniem niniejszego formularza, oznacza dobrowolną zgodę na przetwarzanie zawartych w nich danych osobowych. Dane te będą przetwarzane na podstawie tej zgody oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych, w szczególności w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt. a) i art. 9 ust. 2 pkt. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, przeciwko przetwarzaniu tych danych osobowych w usprawiedliwionych celach Stowarzyszenia. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa tel. 22 531 03 00 fax. 22 531 03 01 kancelaria@uodo.gov.pl Dane te będą przetwarzane przez 5 lat od momentu zakończenia korespondencji pomiędzy Panią/Panem a Stowarzyszeniem.

Znajdź nas na mapie: