Stowarzyszenie AMAZONKI : Warszawa 02-781, ul. Roentgena 5
Nr. Konta: PKO BP V/O. W -wa 83102010550000940200166280

Rok Różowych Łowów


Rozpoczęliśmy inicjatywę 1 kwietnia 2015 roku – w pierwszym dniu nowego łowieckiego roku gospodarczego, a zakończylismy ją 31 marca 2016 roku. Do udziału mogli zgłaszać się wszyscy chętni myśliwi, a udział w niej nie wymagał żadnej deklaracji, czy zgłoszenia. Głównym działaniem w ramach akcji „Rok Różowych Łowów” była dobrowolna wpłata na konto Stowarzyszenia, za każde „pudło” – niecelny strzał na polowaniu, oraz za każde zero strzelone na zawodach w konkurencjach kulowych dzik, rogacz, lis. Nie było ograniczeń w kwestii rodzaju polowania: premiowane są pudła tak na zbiorowych, jak i indywidualnych polowaniach. Udział w akcji był dobrowolny, można było do niej przystąpić w każdym momencie jej trwania. W ramach akcji prowadzone były działania informacyjne na temat profilaktyki raka piersi, a także integracja środowiska Amazonek i myśliwych.

W tym roku próbowaliśmy zmienić znaczenie pojęć: bycie „pudlarzem” przeobraziło się
w bycie filantropem, osobą niosącą pomoc potrzebującym, wrażliwą i chętną dzielić się tym, co ma. „Pudło” przestało być powodem do zawstydzenia, a stało się powodem do okazania realnego wsparcia, a w efekcie do dumy.

Czynione dobro zawsze wraca do dobroczyńcy!

Darz Bór!