Stowarzyszenie AMAZONKI : Warszawa 02-781, ul. Roentgena 5
Nr. Konta: PKO BP V/O. W -wa 83102010550000940200166280

2005-04-03

Moskiewskie spotkania


W dniu 1 kwietnia, 2005 w Moskwie odbyła się Konferencja pt. "Operacja na piersi - życie się przedłuża". W konferencji poza organizacjami rosyjskimi wzięły udział organizacje kobiet po mastektomii z Ukrainy, Białorusi, Czech i Polski. Spotkanie było bardzo ciekawe, na pewno zaowocuje kolejnymi jak również różnymi formami dalszej współpracy. Doświadczenia naszego Klubu budziły zainteresowanie słuchaczy, spotkały się z uznaniem i chęcią nawiązania dalszych kontaktów. Będziemy sie spotykać, wymieniać doświadczenia, będziemy się uczyć jedni od drugich.