Stowarzyszenie AMAZONKI : Warszawa 02-781, ul. Roentgena 5
Nr. Konta: PKO BP V/O. W -wa 83102010550000940200166280

2006-02-04

JESZCZE NIE NAUCZYLIŚMY SIĘ 1%


Przedstawiamy wyniki najnowszych badań na temat mechanizmu 1% w Polsce.

Mechanizm 1% - możliwość przekazywania 1% podatku dochodowego przez osoby fizyczne na rzecz organizacji pożytku publicznego wprowadzona wraz z Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 • Ilu Polaków słyszało o 1%?

  W listopadzie 2005 roku, niemal dwa lata po wejściu w życie rozwiązania umożliwiającego przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, co drugi Polak zadeklarował, że słyszał o tej możliwości - o 20% więcej niż w 2004 roku. Dla porównania: na Słowacji (według badań z 2002 roku), półtora roku po wprowadzeniu tego mechanizmu , o możliwości przekazania 1% słyszało 70%.

 • Ilu Polaków przekazało 1% podatku w 2005 roku?

  Ilu Polaków przekazało 1% podatku w 2005 roku? Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów w 2005 roku z możliwości przekazania 1% podatków skorzystało 680,5 tys. osób, a więc ok. 2,9% podatników (ok. 2,3% dorosłych Polaków).

  • 8 razy mniej Polaków skorzystało z mechanizmu 1% niż zadeklarowało to w badaniu z 2004 roku, (18% twierdziło, że podzieli się swoim podatkiem z organizacjami pożytku publicznego).
  • Jednocześnie liczba podatników, którzy przekazali 1% podatku rozliczając dochody z 2004 roku jest ponad 8 razy większa niż liczba tych, którzy zrobili to w 2003 roku.
  • Jednocześnie liczba podatników, którzy przekazali 1% podatku rozliczając dochody z 2004 roku jest ponad 8 razy większa niż liczba tych, którzy zrobili to w 2003 roku. Kwota, którą przekazali Polacy organizacjom pożytku publicznego (41 616 tys. zł) jest 4 razy większa, niż ta pochodząca z 1% w 2003 roku.
  • Pieniądze, które trafiły do organizacji pożytku publicznego w 2004 roku to 14% kwoty, która mogłaby do nich trafić, gdyby wszyscy podatnicy skorzystali z przysługującego im prawa przekazania 1% podatku.
 • Dlaczego Polacy nie przekazali 1% w 2005 roku?

  Dlaczego Polacy nie przekazali 1% w 2005 roku? Na to pytanie odpowiadali tylko ci respondenci, którzy zadeklarowali, że przed badaniem słyszeli o mechanizmie 1%. Oto najczęściej wymieniane powody:

  • nie wiedzieli, jak to zrobić (16%)
  • nie mieli żadnych dochodów, nie rozliczali się z fiskusem (15%)
  • osiągnęli zbyt niskie dochody, żeby ktoś miał z tego rzeczywisty pożytek (13%)
  • uważają, że zbyt dużo z tym zachodu, bieganiny, formalności (11%)
  • nie wiedzieli wtedy o możliwości przekazania 1% (10%)
 • Ilu Polaków deklaruje, że przekaże 1%?

  To, że połowa Polaków słyszała o mechanizmie 1% nie oznacza, że wszyscy oni planują skorzystać z tej możliwości. W listopadzie 2005 roku tylko 23% Polaków zadeklarowało, że to zrobi (w tym 19% bezwarunkowo, a kolejne 4% pod pewnym warunkiem). Jednocześnie 29% Polaków spełniających podstawowy warunek skorzystania z możliwości 1% (rozliczanie się z fiskusem), deklaruje, że nie zamierza podzielić się swoim podatkiem. Dodatkowe 14% nie zrobi tego, poniewa nie odprowadza podatku. 34% respondentów zastanawia się nad skorzystaniem z opcji 1%.

 • Kto planuje przekazać 1% w tym roku?

  Gotowość skorzystania z mechanizmu 1% rośnie wraz z wykształceniem. W grupie osób z wykształceniem podstawowym deklaruje ją tylko 12%, średnim ok. 27%, zaś wśród osób z wykształceniem wyższym 35%. Najczęściej chęć przekazania 1% podatku deklarują te osoby między 26 a 35 rokiem ycia (34%), najrzadziej - ludzie w wieku powyżej 55 lat.