Stowarzyszenie AMAZONKI : Warszawa 02-781, ul. Roentgena 5
Nr. Konta: PKO BP V/O. W -wa 83102010550000940200166280

2006-03-28

APEL POLSKICH AMAZONEK


"Amazonki nadzieją chorych na raka"
Ogólnopolska Konferencja
Warszawa, 25 marca 2006

A P E L
Pacjentów onkologicznych
skierowany do tych,
którzy w Polsce decydują o losie chorych na raka
 

Panie Marszałku Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Panie Premierze,
Panie Ministrze Zdrowia
Panie Prezesie Narodowego Funduszu Zdrowia

 

W Polsce szansa wyleczenia chorych na nowotwory złośliwe nie przekracza 30%. Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia już w tym roku nowotwory staną się głównym zabójcą ludzi na całym świecie. Późno wykryta choroba, błędne zdiagnozowanie, brak dostępu do właściwych terapii lekowych ratujących życie - oto przyczyny takiego stanu rzeczy. 

Jednak chorzy na raka nie organizują protestów. Umierają w cierpieniu i ciszy. Codziennie ponad 300 Polaków musi zmierzyć się z tą diagnozą; ponad 220 umiera.  

My, Amazonki, jako najstarsza i największa organizacja pacjentek onkologicznych, zwracamy się z apelem do tych, którzy w Polsce decydują o naszym losie by dla wszystkich zmagających się z tą chorobą osób dostępne było najskuteczniejsze leczenie.  

Rak wymaga szybkich decyzji. Czas nie jest sprzymierzeńcem ani chorych, ani naszych lekarzy. 

Nie możemy stać obok i bezczynnie przyglądać się rozwojowi wydarzeń. Nie możemy i nie chcemy zaakceptować obecnej sytuacji. Dla nas, pacjentów, najważniejszy jest dostęp do leczenia szpitalnego i do leków ratujących życie. Wielokrotnie, w sytuacjach dramatycznych, występowałyśmy z apelami o dostęp do konkretnych leków, których brak skazuje chorych na nieuchronną śmierć.  

Dziś apelujemy o prawa pacjenta do właściwego leczenia, do poszanowania jego praw i godności. Państwo ma konstytucyjny obowiązek ochronić swoich obywateli. Pacjent, dzięki optymalnemu leczeniu onkologicznemu, utrzymuje swą sprawność psychiczną, aktywność zawodową i społeczną. Dzięki właściwemu leczeniu może dłużej pozostawać samodzielny. Żyć na własny koszt. Nie jest to tylko interes chorego.  

W interesie Państwa powinno leżeć dobro jego obywateli. Apelujemy więc do tych, którzy w Polsce decydują o losie chorych na raka?

Nasze życie jest w Waszych rękach!