Stowarzyszenie AMAZONKI : Warszawa 02-781, ul. Roentgena 5
Nr. Konta: PKO BP V/O. W -wa 83102010550000940200166280

2007-04-25

Jubileusz XX-lecia Pierwszego w Polsce Klubu Amazonek


W dniu 21 kwietnia 2007 na uroczystym spotkaniu Amazonek w Warszawie, Reprezentantki z całej Polski przyjeły DEKLARACJĘ PROGRAMOWĄ na najblizsze lata:

Jubileuszowa Deklaracja Amazonek

21 kwietnia 2007 r
 

Jako najstarsza i najsilniejsza organizacja pacjentów onkologicznych w Polsce w dniu Jubileuszu XX - lecia istnienia i działalności na rzecz ochrony zdrowia i poszerzania praw pacjenta chorego na raka nie możemy bezczynnie obserwować rozwoju wydarzeń w polskiej onkologii.

 

Na forum Parlamentu Europejskiego Polska została nazwana ”onkologicznym wyrzutem sumienia Europy ”. Aktualnie szansa wyleczenia chorego na nowotwór złośliwy w Polsce nie przekracza 30 %. Poziom leczenia onkologicznego w naszym kraju jest niższy nie tylko od najbardziej rozwiniętych krajów świata, ale także od poziomu leczenia na Węgrzech, w Czechach i w Słowacji. To znaczy, że w Polsce potrzebne są natychmiastowe i głębokie zmiany w podejściu do finansowania profilaktyki i leczenia chorób nowotworowych.

 

Nie możemy i nie chcemy akceptować obecnej sytuacji. Czujemy się w obowiązku wzmacniać starania i wysiłki w celu dalszego niwelowania różnic w leczeniu raka w Polsce w stosunku do pozostałych krajów europejskich. Konsekwentnie będziemy się domagać dostępu do leczenia szpitalnego, profesjonalnej opieki medycznej i nowoczesnych terapii lekowych ratujących życie.

 

Przyznajemy, że ostatnie 20 lat to postęp również w polskiej onkologii, że mamy obecnie wspaniałych, znakomicie wykształconych lekarzy, że obiektywne szanse wyleczenia raka rosną. Ale nie możemy dopuścić, by te szanse zmarnować usprawiedliwiając się brakiem pieniędzy.

 

Abyśmy w przyszłości, my Amazonki nie stały się wyrzutem sumień i umysłów dla decydentów aktualnie nie dostrzegających pilnej potrzeby radykalnych zmian w leczeniu raka w Polsce, w imię wspólnego dobra przyjmujemy za najpilniejsze na najbliższe lata następujące działania na rzecz:

 

·Zwiększenia możliwości wczesnego wykrywania chorób nowotworowych;

  • Dostępności do szybkiej diagnostyki;
  • Zwiększenia środków finansowych na leczenia chorych onkologicznie;
  • Dostępności do właściwego leczenia;
  • Poszanowania praw i godności chorego na raka.
 

Dla osiągnięcia tego celu zobowiązujemy się wprowadzić do naszego programu długofalową, stałą edukację sprzyjającą rozwojowi osobistemu i organizacyjnemu, by stać się pacjentem świadomie współpracującym z lekarzem i wartościowym partnerem dla decydentów, od których zależy rozwój polskiej onkologii.

 

Będziemy działać na rzecz wzmocnienia roli organizacji pozarządowych jako instytucji czuwających, monitorujących i pomocnych przy wdrażaniu zarówno profilaktyki zdrowotnej, nowych technik medycznych jak i odpowiedniego ustawodawstwa.

 

Wszystkie nasze działania będą podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest współdziałanie na rzecz zmniejszenia śmiertelności z powodu raka w Polsce.