Stowarzyszenie AMAZONKI : Warszawa 02-781, ul. Roentgena 5
Nr. Konta: PKO BP V/O. W -wa 83102010550000940200166280

Międzynarodowa Wymiana Doświadczeń między Organizacjami Pacjentów - Frankfurt nad Menem, 6-7 marca 2012r.