Stowarzyszenie AMAZONKI : Warszawa 02-781, ul. Roentgena 5
Nr. Konta: PKO BP V/O. W -wa 83102010550000940200166280

X-lecie Płockiego Stowarzyszenia Amazonki - 28 maja 2011