Stowarzyszenie AMAZONKI : Warszawa 02-781, ul. Roentgena 5
Nr. Konta: PKO BP V/O. W -wa 83102010550000940200166280

"Nagroda Zaufania ZŁOTY OTIS 2011" - kwiecień 2011