Stowarzyszenie AMAZONKI : Warszawa 02-781, ul. Roentgena 5
Nr. Konta: PKO BP V/O. W -wa 83102010550000940200166280

"Prawa Człowieka w Medycynie" - V ogólnopolskie spotkanie liderów organizacji pacjentów 10-11.02.2011 r.