Stowarzyszenie AMAZONKI : Warszawa 02-781, ul. Roentgena 5
Nr. Konta: PKO BP V/O. W -wa 83102010550000940200166280

Projekt szkoleniowy - "Minimum onkologiczne dla pielęgniarek POZ" - 25-26 listopada 2010