Stowarzyszenie AMAZONKI : Warszawa 02-781, ul. Roentgena 5
Nr. Konta: PKO BP V/O. W -wa 83102010550000940200166280

"Konferencja firmy OCEANIC zapowiadająca wprowadzenie nowej linii AA THERAPY do pielęgnacji skóry osób przewlekle i obłożnie chorych" - 5 października 2010