Stowarzyszenie AMAZONKI : Warszawa 02-781, ul. Roentgena 5
Nr. Konta: PKO BP V/O. W -wa 83102010550000940200166280

Konferencja prasowa Samsung na rzecz budowy przez Amazonki Domu Chorych na Raka 10.08.2010