Stowarzyszenie AMAZONKI : Warszawa 02-781, ul. Roentgena 5
Nr. Konta: PKO BP V/O. W -wa 83102010550000940200166280

"Spotkanie przy HERbacie" - niezwykła edukacja Unii Mazowieckiej, 7 kwietnia 2010