Stowarzyszenie AMAZONKI : Warszawa 02-781, ul. Roentgena 5
Nr. Konta: PKO BP V/O. W -wa 83102010550000940200166280

"XVII Ogólnopolska Pielgrzymka Amazonek na Jasną Górę" - 04.10.2014