Stowarzyszenie AMAZONKI : Warszawa 02-781, ul. Roentgena 5
Nr. Konta: PKO BP V/O. W -wa 83102010550000940200166280

X SPARTAKIADA AMAZONEK "Dąż do sprawności" - OLSZTYN 06.09.2014