Stowarzyszenie AMAZONKI : Warszawa 02-781, ul. Roentgena 5
Nr. Konta: PKO BP V/O. W -wa 83102010550000940200166280

„XVI PIELGRZYMKA AMAZONEK NA JASNĄ GÓRĘ” – 05.10.2013