Stowarzyszenie AMAZONKI : Warszawa 02-781, ul. Roentgena 5
Nr. Konta: PKO BP V/O. W -wa 83102010550000940200166280

Warsztaty Edukacyjne pt. "Onkologia XXI wieku" - 15 czerwca 2009