Stowarzyszenie AMAZONKI : Warszawa 02-781, ul. Roentgena 5
Nr. Konta: PKO BP V/O. W -wa 83102010550000940200166280

Nasza misja


Misją Stowarzyszenia jest walka ze skutkami przebytej choroby raka piersi. Niezależnie od tego, jak głęboka byłaby wiedza o raku piersi, w momencie diagnozy każda kobieta przezywa swój osobisty dramat. I właśnie wtedy dobrze jest wiedzieć, że istnieje organizacja w której pracują kobiety wolontariuszki tzw. Ochotniczki, zawsze gotowe służyć pomocą i wsparciem oraz psychologowie - specjalnie przygotowani i przeszkoleni.

„Ochotniczki, sól ziemi Ruchu, swoją pracą, wiedzą, oddaniem drugiemu człowiekowi, nadają sens wszelkim działaniom podejmowanym przez Stowarzyszenie”

E. Kozik – prezes Stowarzyszenia

W ostatnich latach bardzo obniżył się wiek kobiet zapadających na raka piersi. Wymagają one innego podejścia. Jest to dodatkowe wyzwanie dla Naszego Ruchu. Ochotniczki, to zwykle kobiety w wieku emerytalnym, bo przeważnie tylko osoby na emeryturze dysponują czasem pozwalającym na tę pracę. Różnica wieku wymaga dużego taktu, przenikliwości, wyobraźni, kultury i doświadczenia, by zdobyć zaufanie młodszej kobiety i skutecznie jej pomóc. To zawsze są trudne rozmowy, trudne kontakty, trudne zamyślenia, nieraz kłopotliwe i ciężkie chwile milczenia. Bo nie można mijać się z prawdą, nie można tracić wiarygodności. A wszyscy, także kobiety patrzące nam w oczy z niemą nadzieją, wiemy, że nie zawsze przychodzi zwycięstwo. Czasem trzeba pogodzić się z bolesną przegraną.

Zachodzące zmiany w służbie zdrowia praktycznie pozbawiły nas bazy materialnej, dlatego też staramy się pozyskać nowych sponsorów i protektorów, którzy rozumiejąc celowość naszego istnienia umożliwią nam dalsze doskonalenie i rozwijanie podjętej działalności. Utrzymujemy kontakty z podobnymi klubami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą, wymieniamy doświadczenia i stale się kształcimy, aby spłacić dług naszego życia i zdrowia oraz pomagać innym.