Stowarzyszenie AMAZONKI : Warszawa 02-781, ul. Roentgena 5
Nr. Konta: PKO BP V/O. W -wa 83102010550000940200166280

Konkurs artystyczno-fotograficzny


Nasz konkurs jest imprezą cykliczną - organizowaną co roku od dwóch lat. Przedmiotem konkursu są prace poświęcone tematyce raka piersi - malarstwo, grafika oraz fotografia.

Odbyła sie już II edycja konkursu „Moja historia z rakiem. Gdy słowa to za mało…” organizowanego przez stowarzyszenia wspierające osoby chore na nowotwory. Spośród ponad 50 prac nadesłanych na konkurs Jury nagrodziło i wyróżniło dwanaście. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 15 kwietnia 2008 r. w Centrum Sztuki Współczesnej – Zamku Ujazdowskim w Warszawie.

 

 

 

Beata Wisłocka

I miejsce, kat. fotografia

Maria Michalak

III miejsce, kat. sztuki plastyczne

„Moja historia z rakiem. Gdy słowa to za mało…” to kontynuacja inicjatywy rozpoczętej w 2006 r. pod nazwą „Rak – to wielka sztuka żyć od nowa”. „Do konkursu mógł przystąpić każdy, kogo w różny sposób dotknęła choroba nowotworowa  – wyjaśnia Jerzy Kasprzak, Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Opieki nad Chorymi ze Stomią „Pol-Ilko”.

 

Ewa Gogół

II miejsce, kat. sztuki plastyczne

Ideą konkursu było zwrócenie uwagi na psychologiczny aspekt choroby nowotworowej oraz podkreślenie roli osób, które wspierają chorego – razem przechodząc przez etap diagnozy, leczenia oraz powrotu do normalnego życia. Konkurs miał być okazją do ukazania wzajemnych relacji oraz siły związku między rodziną, przyjacielem a chorym. Miał dać również możliwość wyrażenia emocji tym wszystkim, którzy nie potrafią rozmawiać o chorobie i wypowiadać tego, co kryje się w ich sercach i umysłach.

 „W tegorocznej edycji konkursu chcieliśmy zwrócić szczególną uwagę na istotę wsparcia udzielanego chorym przez bliskich oraz ich wspólną walkę z nowotworem. W efekcie zgromadziliśmy prace nie tylko doskonale wykonane, lecz również ukazujące rzeczywiste wsparcie” – mówi Krystyna Wechmann, Prezes Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”.

 

Natalia Kowalska

I miejsce, kat. fotografia

Prace oceniane były przede wszystkim pod kątem sposobu ujęcia tematu, jego emocjonalnego przekazu, a w drugiej kolejności walorów artystycznych. Autorom udało się
w piękny, a jednocześnie dla każdego indywidualny sposób uzewnętrznić i zobrazować własne emocje związane z chorobą nowotworową. Na szczególną uwagę zasługują prace wykonane przez młodych twórców, które są przykładem świeżego spojrzenia zarówno na chorobę, jak również na przeżycia z nią związane.

  Nagrody zostały przyznane w dwóch kategoriach: sztuki plastyczne oraz fotografia, w której to Jury przyznało aż dwie pierwsze nagrody. Wyboru najlepszych prac dokonało Jury złożone z przedstawicieli organizatorów i partnerów konkursu, w którego skład weszli:

Krystyna Wechmann, Prezes Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”

 

Dominik Makowski

Wyróżnienie, kat. fotografia

Magdalena Rajda, Członek Stowarzyszenia „Sowie Oczy”

dr Janusz Meder, Prezes Polskiej Unii Onkologii

Mariola Kosowicz, psychoonkolog, Centrum Onkologii w Warszawie

prof. Ksawery Piwocki, Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Anna Żur, Communications Manager, Roche Polska.

 

W kategorii „Fotografia” nagrody otrzymali:

I miejsce – zdjęcie „Moja mama”: Natalia Kowalska

I miejsce – zdjęcie autorstwa Beaty Świsłockiej

II miejsce – autoportret „Kobieta”: Magdalena Gawęda

wyróżnienie – zdjęcie „…a na drogę w nieznane – nadzieja…”: Danuta Biernacka

wyróżnienie – fotomontaż „Chemiczny fryzjer”: Dominik Makowski

 W kategorii „Sztuki plastyczne” nagrody otrzymali:

I miejsce – obraz „Poczucie naznaczenia”: Jowita Żychniewicz

 

Elżbieta Matej

Wyróżnienie, kat. sztuki plastyczne

II miejsce – praca „Gdy świat mi się rozpadł”: Ewa Gogół

III miejsce – praca: Maria Michalak

wyróżnienie – rzeźba: Cecylia Palestrant

wyróżnienie – obraz „Tato niebieski”: Kamila Kuik

wyróżnienie – plakat: Elżbieta Matej

 

Emanuela i Aron Paraccy

Wyróżnienie, kat. sztuki plastyczne

Nagroda publiczności

wyróżnienie – kolaż: Emanuela Pracka i Aron Paracki.

 Nagrodę publiczności otrzymali Emanuela i Aron Paraccy.

 Więcej informacji udzielają:

Krystyna Wechmann, Prezes Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”, tel. 0 602 324 914

Elżbieta Rybicka, Prezes Zarządzająca Stowarzyszenia europacolon Polska, tel. 0225336261, 0 792 207 220

Jerzy Kasprzak, Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Opieki nad Chorymi ze Stomią „Pol-Ilko”, tel. 0 600  911  904

Prof. Jan Skokowski, Prezes Stowarzyszenia Ludzi Wyleczonych z Raka Płuca, tel. 0 501 005 213

Anna Żur, Roche Polska, tel. 022 345 18 88, 022 608 17 81

Kamila Łozińska, Principle, tel. 0 501 645 937