Stowarzyszenie AMAZONKI : Warszawa 02-781, ul. Roentgena 5
Nr. Konta: PKO BP V/O. W -wa 83102010550000940200166280

2009-02-23

NZOZ Magodent - onkologia w ramach NFZ


Oferta:

1. W trybie ambulatoryjnym:

 • konsultacje onkologów, chirurgów onkologicznych i specjalistów radioterapii, wizyty kontrolne po zakończonym leczeniu onkologicznym (zapraszamy również pacjentów którym skończył się pięcioletni okres opieki w Instytucie Onkologii) leczenie bólu, leczenie hormonalne raka piersi i raka prostaty,
 • drobne zabiegi chirurgiczne: usuwanie podejrzanych znamion skórnych, biopsję węzłów chłonnych, biopsję cienkoigłową piersi i tarczycy,
 • badania diagnostyczne:
  - mammografię
  - USG
  - RTG
  - tomografię komputerową
  - rezonans magnetyczny (w tym MRI piersi ? w uzasadnionych przypadkach w ramach NFZ)
  - badania analityczne
  - oznaczenia markerów nowotworowych

Wszystkie wymienione wyżej badania mogą być wykonane na miejscu w naszym ośrodku, w ramach naszego kontraktu z NFZ. Mamy jedne z najszybszych terminów w Warszawie.


2. W trybie hospitalizacji:

Oprócz Przychodni i Zakładu Diagnostyki Obrazowej, NZOZ Magodent posiada nowoczesny Blok Operacyjny i dwa Oddziały Szpitalne (Ginekologia i Chirurgia Jednodniowa). Dzięki temu, możemy zaoferować naszym pacjentom i pacjentkom:

- pełną chirurgię raka piersi: zmodyfikowaną mastektomię, proste odjęcie piersi, operacje oszczędzające, wycięcie podejrzanych guzków z badaniem śródoperacyjnym (intrą), wycięcie regionalnych węzłów chłonnych (limfadenektomia), operacje w przypadku wznów miejscowych. Zapewniamy opiekę wykwalifikowanych chirurgów onkologów z Centrum Onkologii oraz Wojskowego Instytutu Medycznego. Mamy najszybsze terminy w Warszawie!
- zabiegi wszczepiania portów naczyniowych do podawania chemoterapii
- inne drobne zabiegi chirurgiczne w ramach procedury jednodniowej
Zabiegi są refundowane przez NFZ. Pacjenci zainteresowani przeprowadzeniem zabiegu w naszym Oddziale powinni zgłosić się na konsultację do jednego z lekarzy w PORADNI. W sprawie portów należy zapisywać się do dr Tomasza Sarosieka lub do jednego z chirurgów onkologów.