Stowarzyszenie AMAZONKI : Warszawa 02-781, ul. Roentgena 5
Nr. Konta: PKO BP V/O. W -wa 83102010550000940200166280

2010-05-18

Rak piersi potrójnie negatywny - jak leczyć, gdy brakuje standardów?


tezyzna.jpg

Jak podają specjaliści z Polskiego Towarzystwa Badań nad Rakiem Piersi i organizacji pacjenckich, terapia pacjentek z potrójnie negatywnym rakiem piersi jest trudna nie tylko ze względu na nietypową charakterystykę biologiczną komórek guza, ale także na brak standardów leczenia systemowego tej grupy chorych.

Niekiedy podanie pacjentce nowoczesnych leków wiąże się z koniecznością złożenia indywidualnego wniosku do płatnika z prośbą o zgodę na leczenie wskazanym przez lekarza preparatem.

Wspomniana procedura ubiegania się o leczenie odbywa się w ramach chemioterapii niestandardowej, do której dostęp jest nadal znacznie utrudniony. Często zdarza się, że pacjentki w jednej części kraju otrzymują zgodę na leczenie, w innej części nie, jak w przypadku województw pomorskiego czy śląskiego, w których dostęp do nowoczesnego leczenia jest wyraźnie gorszy niż w pozostałych regionach. Nawet jeśli płatnik wyrazi zgodę na terapię, pacjentki narażone są na wydłużające się procedury, co w przypadku agresywnego, szybko postępującego nowotworu może przekreślić szanse w walce z chorobą.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl