Stowarzyszenie AMAZONKI : Warszawa 02-781, ul. Roentgena 5
Nr. Konta: PKO BP V/O. W -wa 83102010550000940200166280

2010-10-06

Znamy zwycięzców konkursu Zdrowa Gmina


Spośród 10 laureatów konkursu Zdrowa Gmina, jury wyłoniło 4 zwycięskie gminy, wśród których znalazły się: ex aequo na I miejscu – Gmina Paprotnia i Gmina Wodynie, na II miejscu – Miasto i Gmina Pilawa, na III miejscu – Gmina Stare Babice. Zwycięzcy konkursu nie tylko zanotowali najwyższy średni wzrost zgłaszalności na badania skryningowe, ale również mieli najciekawsze pomysły na promocję prewencji chorób nowotworowych w społecznościach lokalnych, z wykorzystaniem nagrody głównej – 100 000 zł. Gminy te otrzymują tytuł Zdrowej Gminy oraz nagrody finansowe.

Pilotażowy konkurs Zdrowa Gmina, którego organizatorem jest Polska Unia Onkologii, miał za zadanie zmobilizować gminy, aby te zachęcały swoich mieszkańców do korzystania z onkologicznych badań profilaktycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych, w obszarze mammografii, cytologii i kolonoskopii.

0001.jpgW ramach konkursu w okresie od marca do końca sierpnia br. był prowadzony monitoring zgłaszalności na badania. W ciągu sześciu miesięcy wśród 30 gmin, które nadesłały projekty programów zdrowotnych, odnotowano średni wzrost frekwencji na mammografię – 3,73% oraz cytologię – 1,63%. Co oznacza, że w tym okresie w kierunku wykrywania raka piersi zgłosiło się o około 8 670 kobiet więcej niż w miesiącach, kiedy nie były prowadzone działania promocyjne, a na badania w kierunku raka szyjki macicy – o około 4 180.

Największy średni wzrost zgłaszalności na badania mammograficzne odnotowała Gmina Wodynie i wyniósł on aż 20%. Z kolei Gmina Paprotnia miała największy średni wzrost zgłaszalności na badania cytologiczne, który wyniósł 13,56%.

"Dzięki konkursowi Zdrowa Gmina około 15 000 osób więcej skorzystało z badań profilaktycznych, dlatego śmiało możemy mówić o sukcesie tego projektu. Jego zwycięzcy dają przykład innym gminom w Polsce, że można efektywnie zachęcać lokalne społeczności do wykonywania badań skryningowych" – informuje dr Janusz Meder, Prezes Polskiej Unii Onkologii. "Program ma na celu zwiększyć wykrywalność chorób nowotworowych,
a jednocześnie zmniejszyć zachorowalność na raka piersi, szyjki macicy czy jelita grubego. Wierzę, że konkurs będzie realizowany na terenie innych województw i 0002.jpgprzyczyni się do zwiększenia świadomości zdrowotnej wśród ich mieszkańców" – dodaje dr Janusz Meder.
Aby zainteresować społeczności lokalne badaniami profilaktycznymi, gminy podejmowały się różnorodnych działań. Większość z nich, oprócz wykorzystania plakatów i ulotek udostępnionych przez organizatora konkursu, organizowała m.in. spotkania z wójtami, przedstawicielami samorządów, księżmi i nauczycielami, na których informowała o potrzebie i możliwości wykonania bezpłatnych badań profilaktycznych. Niektóre jednostki korzystały
z dostępnych mammobusów i cytomammobusów, a dla mieszkańców oddalonych od placówek medycznych organizowały transport.

Gminy Paprotnia i Wodynie za zajęcie ex aequo I miejsca otrzymują po 50 000 zł, Miasto i Gmina Pilawa za zajęcie II miejsca – 50 000 zł, a Gmina Stare Babice za zajęcie III miejsca – 25 000 zł.

Przyznano także wyróżnienia specjalne. Stowarzyszenie "Amazonki" Warszawa-Centrum odznaczyło "Złotym Łukiem" Gminę Wodynie za najwyższy średni wzrost zgłaszalności na badania mammograficzne, natomiast Ogólnopolska Organizacja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy "Kwiat Kobiecości" wręczyło Gminie Paprotnia "Złotą Perłę Mądrości" za największy średni wzrost zgłaszalności na cytologię.

0003.jpgW dniach 8-13 września br. na stronie www.konkurszdrowagmina.pl internauci mieli okazję wybrać najlepszy projekt spośród 10 nadesłanych przez laureatów konkursu. Najwięcej głosów, bo aż 385, otrzymała Gmina Wodynie, zdobywając "Wyróżnienie Publiczności".

Konkurs Zdrowa Gmina wsparły organizacje pacjenckie, które na co dzień pomagają osobom z chorobami nowotworowymi i ich bliskim: Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych, Stowarzyszenie Amazonki Warszawa Centrum, Kwiat Kobiecości oraz Stowarzyszenie Europacolon. Wśród patronów honorowych znaleźli się również: Ministerstwo Zdrowia, Mazowiecki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, Sejmowa Komisja Zdrowia, Senacka Komisja Zdrowia, Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz śp. Małżonka Prezydenta RP Pani Maria Kaczyńska.

Patronat medialny nad konkursem sprawują: Polskie Radio 1, TVP1, TVP Warszawa, Gazeta Samorządu i Administracji oraz Tygodnik Katolicki Niedziela.

Partnerem konkursu jest firma GlaxoSmithKline.

Więcej informacji na temat konkursu na stronie www.konkurszdrowagmina.pl.

 

Gminy i dzielnice, które zakwalifikowały się do dalszej części konkursu Zdrowa Gmina – kolejność alfabetyczna, dane podane w %, źródło: System Informatyczny Monitorowania Profilaktyki

zglaszalnosc.gif

Dodatkowych informacji udziela:
Izabela Sałamacha
Hill and Knowlton Poland
izabela.salamacha@hillandknowlton.pl
tel. (22) 646 22 02 lub 0 609 900 492

Kinga Łobzowska-Błachnio
Hill and Knowlton Poland
kinga.lobzowska@hillandknowlton.pl
tel. (22) 646 22 02 lub 0 510 056 402
Warszawa, 16 września 2010