Stowarzyszenie AMAZONKI : Warszawa 02-781, ul. Roentgena 5
Nr. Konta: PKO BP V/O. W -wa 83102010550000940200166280

2024-03-07

ZAPROSZENIE


logo_avon.jpg
Stowarzyszenie „Amazonki” Warszawa – Centrum serdecznie zaprasza Amazonki zamieszkałe na terenie Warszawy, na specjalistyczne zajęcia gimnastyczne, jogi śmiechu, technik pamięciowych oraz masaże usprawniające rękę po stronie operowanej.

Zajęcia odbywają się na terenie Zakładu Rehabilitacji Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie.

Szczegółowe informacje o zajęciach można uzyskać w biurze Stowarzyszenia „Amazonki” Warszawa – Centrum przy ul. Roentgena 5 w Warszawie oraz pod numerem telefonu 22 546-28-97 poniedziałki i środy w godz. 11.00 – 13.00 (tam też prowadzone są zapisy), a także pod numerem 644 757 050 (telefon zaufania) w godz. 10-17 od pon.-czw. oraz 602 183 013 (koordynator zadania)

Zadanie „Aktywna Amazonka - rehabilitacja medyczno-społeczna kobiet po leczeniu nowotworów piersi” współfinansowane jest ze środków m.st. Warszawy.