Stowarzyszenie AMAZONKI : Warszawa 02-781, ul. Roentgena 5
Nr. Konta: PKO BP V/O. W -wa 83102010550000940200166280

2023-04-26

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia „Amazonki” Warszawa-Centrum


Zarząd Stowarzyszenia „Amazonki" Warszawa-Centrum, na podstawie § 19 Statutu Stowarzyszenia, zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Członkiń Stowarzyszenia. 

Zebranie odbędzie się w dniu 24 maja 2023 r. (środa) o godz. 16.00

w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa.
 

Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia oraz wszystkie osoby zainteresowane włączeniem się w działania Stowarzyszenia do udziału w Zebraniu.