Stowarzyszenie AMAZONKI : Warszawa 02-781, ul. Roentgena 5
Nr. Konta: PKO BP V/O. W -wa 83102010550000940200166280

2020-01-30

XIV Konferencja Przyszłość leczenia i pielęgnacji chorych na raka piersi w Polsce „FALENTY 2020”


Zapraszamy do udziału w XIV Konferencji Naukowej „Przyszłość leczenia i pielęgnacji chorych na raka piersi w Polsce FALENTY 2020” organizowanej przez Polskie Towarzystwo do Badań nad Rakiem Piersi w Warszawie w dniach 26-28.03.2020 r.

Nadchodząca konferencja będzie drugą polsko – amerykańską konferencją na temat raka piersi, w której swój udział potwierdzili wybitni specjaliści w diagnostyce i leczeniu chorych na raka piersi z Uniwersytetu Medycznego Maryland oraz Greenebaum Cancer Center.


Tematyka zbliżającej się konferencji, poświęcona będzie między innymi:

• postępom w diagnostyce patomorfologicznej raka piersi

• nowym trendom w chirurgii raka piersi

• ewolucji schematów terapeutycznych w raku piersi

• roli komunikacji we współpracy i opiece nad chorą

• zagadnieniom etycznym współczesnej onkologii

• oraz organizacji leczenia chorych na raka piersi w ramach „Breast Cancer Units”

Jesteśmy przekonani, że obecność wybitnych specjalistów zarówno z ośrodków amerykańskich jak
i polskich będzie okazją do wymiany doświadczeń i ciekawych dyskusji na temat poprawy opieki nad chorymi na raka piersi.

Mamy nadzieję, że przygotowany program, zaproszeni wykładowcy i formuła wydarzenia spotkają się z Państwa zainteresowaniem.

Więcej informacji na stronie internetowej www.konferencjafalenty.pl