Stowarzyszenie AMAZONKI : Warszawa 02-781, ul. Roentgena 5
Nr. Konta: PKO BP V/O. W -wa 83102010550000940200166280

2016-04-05

V Forum Pacjentów Onkologicznych


Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych (PKPO) już po raz piąty zainicjowała publiczną debatę, dotyczącą sytuacji pacjentów onkologicznych w systemie ochrony zdrowia. W Warszawie odbyło się V Forum Pacjentów Onkologicznych, podczas którego w gronie przedstawicieli organizacji pacjentów, ekspertów i decydentów poszukiwano rozwiązań aktualnych problemów chorych na nowotwory w Polsce. Debacie przyświecało pytanie „Czy polscy pacjenci znaleźli się w trójkącie bermudzkim onkologii w zakresie diagnostyki, dostępności nowoczesnych terapii i badań klinicznych?”