Stowarzyszenie AMAZONKI : Warszawa 02-781, ul. Roentgena 5
Nr. Konta: PKO BP V/O. W -wa 83102010550000940200166280

2014-05-28

Informacja dot. III Forum PKPO


Dnia 22 maja 2014  wzięłyśmy udział w III Forum Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, w tym roku pod hasłem  „Pacjent onkologiczny w procesie zmian systemowych”.

 Temat ma uświadomić jak ważny jest pacjent i jego głos w  toczącej się debacie nt. koniecznych  reform w polskiej onkologii. Zagwarantowanie dostępu do nowoczesnego leczenia, wysokiej jakości diagnostyki i edukacji.

   Tradycyjnie już Forum zgromadziło przedstawicieli wszystkich działających organizacji pacjentów, których dotknęła choroba nowotworowa.

Zaproszono również ekspertów  systemu opieki zdrowotnej towarzystw naukowych, parlamentarnych komisji zdrowia, instytucji rządowych i mediów.