Stowarzyszenie AMAZONKI : Warszawa 02-781, ul. Roentgena 5
Nr. Konta: PKO BP V/O. W -wa 83102010550000940200166280

2013-07-11

„Tu i teraz”! Kobiety z zaawansowanym rakiem piersi wychodzą z cienia


Zaawansowany rak piersi to wciąż bardzo rzadko poruszany temat, nawet wśród nas – Amazonek. Być może dlatego, że większość z nas pokonała raka i stara się nie myśleć co będzie, gdy nastąpi jego nawrót. Z jednej strony to dobrze – nie należy się martwić na zapas, a z drugiej strony trzeba wiedzieć jak pomóc kobietom, u których zaawansowany rak piersi został zdiagnozowany.

Wiele mówi się o profilaktyce i wcześnie wykrytym raku piersi – jak go leczyć, jakie są rokowania, a prawie nic o potrzebach kobiet z nawrotem choroby. Aby to zmienić w Europie rusza właśnie kampania „Tu i Teraz” („Here and Now”), która ma skłonić do myślenia i pomóc zrozumieć, przez co przechodzą kobiety z zaawansowanym rakiem piersi, jakie są ich potrzeby nie tylko medyczne, ale przede wszystkim społeczne i psychologiczne.

Inauguracja kampanii miała miejsce 17 czerwca w Brukseli. Wzięła w niej udział Elżbieta Kozik, Prezes naszego Stowarzyszenia. Pytana o wrażenia, którymi chciałaby się podzielić, odpowiedziała: Kampania „Tu i Teraz” powstała po to, aby przedstawić bliżej kobiety, które zmagają się z zaawansowanym rakiem piersi. Pokazać, jaką rolę odgrywają w swoich rodzinach i społeczeństwie, bo ich rola jest bardzo ważna. Pomimo wieku i zaawansowania choroby są ogromnym wsparciem dla swoich dzieci i wnuków, często nie tylko wsparciem psychicznym, ale także finansowym. Podczas inauguracji kampanii przedstawiono badania, które nawet dla mnie były zaskoczeniem. Większość kobiet, prawie dwie-trzecie (63%) narzeka na brak zrozumienia przez co przechodzą. 41% nie otrzymuje takiego silnego wsparcia ze strony przyjaciół i rodziny, jak to było w przypadku pierwszej diagnozy. Aż 70% kobiet mówi, że bardzo trudno jest znaleźć grupy wsparcia dla kobiet w podobnej sytuacji. Poza tym, kobiety te często czują się odizolowane – powiedziała Ela Kozik. 

Badania, którego wyniki zostały przedstawione podczas inauguracji kampanii „Tu i Teraz” zostały przeprowadzone w maju i czerwcu tego roku w 11 krajach w Europie w tym w Polsce. Wzięło w nim udział 2201 osób. Z Polski było 201 osób w wieku 18-75 lat, z czego ponad połowa była między 25 a 49 rokiem życia. Co 5 osoba biorąca udział w badaniu w Polsce nie potrafiła dokładnie zdefiniować co to jest zaawansowany rak piersi. Chociaż 96% ankietowanych wiedziało, że wcześnie wykryty rak piersi może być leczony na tyle skutecznie, że pacjentka będzie wolna od choroby, to 2/3 z nich nie było pewnych, bądź nie wiedziało, że zaawansowanego raka piersi nie można wyleczyć całkowicie. Z badania wynika również, że kobiety po 50 roku życia są ogromnym wsparciem dla swoich najbliższych – pomagają przy wnukach, pomagają finansowo, są wsparciem w codziennych sprawach. Aż 76% ankietowanych w Polsce odpowiedziało tak w swojej ankiecie. Ponad połowa z nich dodała, że gdyby tego wsparcia zabrakło, miałoby dla nich negatywny wpływ.

Podczas inauguracji miała miejsce również niezwykła wystawa dźwiękowo-wizualna „Nie jestem rakiem” („I’m not a cancer”) podczas której kobiety z zaawansowanym rakiem piersi mówiły o swoich doświadczeniach i o tym jak sobie z nimi radzą. Jedne z nich chcą być wtedy wśród znajomych i rodziny, inne rzucają się w wir pracy, a jeszcze inne chcą chorobę przeżywać w samotności.

Całe spotkanie dało mi trochę do myślenia i uważam, że trzeba w Polsce zacząć robić coś, co pozwoli zwiększyć naszą świadomość na temat choroby, lepiej ją zrozumieć i dzięki temu jeszcze lepiej wspierać kobiety z zaawansowanym rakiem piersi – wspomina Ela Kozik.