Stowarzyszenie AMAZONKI : Warszawa 02-781, ul. Roentgena 5
Nr. Konta: PKO BP V/O. W -wa 83102010550000940200166280

2013-05-29

Zbudujmy razem Dom Chorego na Raka!


W środę, 29 maja 2013 r. w Warszawie odbyła się konferencja prasowa zorganizowana wspólnie przez Stowarzyszenie Amazonki Warszawa-Centrum oraz Instytut Centrum Onkologii. Spotkanie było podsumowaniem 25-lecia ruchu Amazonek, a także okazją do przedstawienia dalszych planów Stowarzyszenia -  budowy Domu Chorego na Raka.

 25 lat Amazonek – i co dalej?

„Obchody naszego Jubileuszu są podsumowaniem dotychczasowej walki z rakiem piersi i otwarciem nowego rozdziału w życiu organizacji. Chcemy zwrócić oczy całej Polski na potrzeby osób zmagających się z chorobami nowotworowymi w Polsce” – powiedziała Elżbieta Kozik, prezes Stowarzyszenia „Amazonki” Warszawa Centrum.

Konferencja była okazją do podziękowania osobom i instytucjom, które od lat wspierają Stowarzyszenie. Statuetki „Zwycięskiej Amazonki” zostały wręczone Pani Hannie Gronkiewicz-Waltz, Prezydent miasta st. Warszawy, Profesorowi Andrzejowi Kułakowskiemu oraz Centrum Onkologii-Instytutowi im. M. Skłodowskiej-Curie. Bursztynowy Łuk – najwyższe odznaczenie dla przyjaciół kobiet po leczeniu raka piersi w Polsce otrzymały Agata Młynarska oraz Irena Santor .

Amazonki przedstawiły plany Stowarzyszenia, związane głównie z powrotem do idei Domu Chorego na Raka.Pomysł budowy tej placówki to efekt naszych codziennych doświadczeń. Pacjenci potrzebują miejsca, które będzie dla nich przyjazne na każdym etapie leczenia”- powiedziała Elżbieta Kozik. Dom Chorego na Raka w swym zamierzeniu ma być miejscem przyjaznym dla pacjentów onkologicznych, gdzie osoby chore, niezależnie od stopnia zaawansowania choroby, otrzymają pomoc lekarską i pielęgnacyjną. Miejsce, gdzie znajdą wsparcie, poradę psychologa, otrzymają niezbędną rehabilitację. Miejsce, gdzie poczują się dobrze i bezpiecznie o każdej porze dnia i nocy. „To pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce, która w szczególny sposób wychodzi naprzeciw ogromnym potrzebom ludzi zmagających się z chorobami onkologicznymi– dodała Elżbieta Kozik.

Projekt budowy Domu będzie realizowany w pełni ze społecznych funduszy, potrzebna jest jednak decyzja dotycząca powstania placówki  na terenie znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie Instytutu Centrum Onkologii.