Stowarzyszenie AMAZONKI : Warszawa 02-781, ul. Roentgena 5
Nr. Konta: PKO BP V/O. W -wa 83102010550000940200166280

2006-02-04

Amazonki: Organizacja Pożytku Publicznego


Z wielką przyjemnością informujemy o rozpoczynającej się ogólnopolskiej Kampanii Społecznej "1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego", która potrwa do 30 kwietnia 2006 roku. Kampania ma na celu popularyzację wiedzy na temat możliwości przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego, oraz zachęcenie jak największej liczby podatników do dokonania odpisu. Realizacja powyższych celów przyczyni się w bezpośredni sposób do aktywizacji działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Organizatorami Kampanii Społecznej są Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Klon/Jawor, a przedsięwzięcie wspierają przedstawiciele organizacji społecznych, instytucji państwowych i zrzeszeń przedsiębiorców, którzy tworzą Radę Kampanii 1%.