Stowarzyszenie AMAZONKI : Warszawa 02-781, ul. Roentgena 5
Nr. Konta: PKO BP V/O. W -wa 83102010550000940200166280

2006-05-20

Podziękowanie


Z kampanii 1% z podatku za 2005 rok, na konto naszego Stowarzyszenia wpłynęło 42.041,06 złotych. Kwotę tę w całości przeznaczamy na rozbudowę Zakładu Rehabilitacji Centrum Onkologii w Warszawie. Wszystkim Darczyńcom tą drogą Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękuje. Budowę zaczynamy w drugiej połowie roku, będzie to Państwa niewielka cegiełka w wielkim dziele. Serdeczne dzięki.