Stowarzyszenie AMAZONKI : Warszawa 02-781, ul. Roentgena 5
Nr. Konta: PKO BP V/O. W -wa 83102010550000940200166280

2006-12-07

Rzecznik Chorych na Raka


II  EDYCJA  KONKURSU  DLA DZIENNIKARZY 
„RZECZNIK  CHORYCH  NA  RAKA”

 Zapraszamy do udziału w II edycji konkursu „Rzecznik Chorych na Raka”

 Idea konkursu

Dziennikarze od lat są rzecznikami pacjentów. Kiedy wszystkie metody zawodzą, kiedy wszystkie drogi są zamknięte media dzięki swojej sile otwierają zatrzaśnięte drzwi. Czasem otwierają także serca i umysły urzędników.

 Rola mediów jest także nie do przecenienia w przełamaniu tabu choroby nowotworowej. Jeszcze nie tak dawno nowotwory i problemy osób chorych na raka omawiane były w wąskim środowisku specjalistów. Diagnoza „rak” budziła najczarniejsze, najtragiczniejsze skojarzenia.

 Dziś to wszystko się zmieniło. Poczucie odpowiedzialności dziennikarskiej, misji społecznej oraz wrodzona potrzeba przełamywania schematów, buntowania się przeciwko niewiedzy, strachowi, czasem także głupocie, odmieniła rzeczywistość w jakiej żyje pacjent.

 W 2005 roku Stowarzyszenie Amazonki, Polskie Towarzystwo do Badań nad Rakiem Piersi oraz Rada Etyki Mediów zainaugurowała konkurs „RZECZNIK CHORYCH NA RAKA” aby uhonorować dziennikarzy, którzy rozumiejąc potrzeby pacjentów są gotowi poruszać trudne tematy i głośno opisywać pozycję pacjenta w walce

o poszanowanie praw i godności ludzkiej, dostępu do właściwej opieki i leczenia oraz prowadzenia normalnego życia.  

 

Założenia konkursu

 Zapraszamy do udziału w Konkursie „RZECZNIK CHORYCH NA RAKA” i nadsyłaniu materiałów, które prezentują problemy chorych na raka i bronią praw pacjentów onkologicznych.

 Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach: artykuł prasowy, audycja radiowa oraz program telewizyjny. Nagrody zostaną przyznane w każdej z tych kategorii.

 

Ważne daty

 ·        Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace opublikowane lub wyemitowane w 2006 r. 

·        Termin nadsyłania prac upływa 31 stycznia 2007 r.

·        Laureaci konkursu zostaną wyłonieni do końca marca 2007 r.

·        Wręczenie nagród nastąpi 21 kwietnia 2007 r. w dniu uroczystych obchodów 20-lecia Ruchu Amazonek.

  Jury konkursu

 

W skład Jury wchodzą przedstawiciele pacjentów, lekarzy oraz dziennikarze.

 1. dr Beata Utracka Hutka, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Curie-Skłodowskiej w Gliwicach

 2. dr Emilia Cisarż, Dolnośląskie Centrum Onkologii

 3. prof. Marek Nowacki, Centrum Onkologii – Instytut im. Marie Skłodowskiej Curie w Warszawie,

 4. prof. Marek Pawlicki, Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej,

 5. doc. Tadeusz Pieńkowski, Polskie Towarzystwo do Badań nad Rakiem Piersi,

 6. Magdalena Bayer, Rada Etyki Mediów,

 7. Anna Pietraszek, Rada Etyki Mediów, Katolickie Stowarzyszenia Dziennikarzy

 8. Małgorzata Kownacka, Polskie Radio Trójka,

 9. Małgorzata Kandefer, Polskie Radio Jedynka,

 10. Ewa Podolska, Radio Tok FM, laureatka zeszłorocznej edycji konkursu

 11. Izabela Pieczara, Telewizja Polska Kraków, laureatka zeszłorocznej edycji konkursu

 12. Paweł Walewski, Polityka, laureat zeszłorocznej edycji konkursu

 13. Elżbieta Kozik, Stowarzyszenie Amazonki Warszawa – Centrum

 14. Zofia Michalska, Stowarzyszenie Amazonki Warszawa – Centrum

 15. Urszula Wacławczyk, Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Przewleką Białaczkę Szpikową

 16.  Paweł Moszumański, Stowarzyszenie Wspierające Chorych na Chłoniaki Sowie Oczy

 17. Stanisław Kulisz, Stowarzyszenie Pomocy Chorym na GIST

 

 

Dodatkowe informacje

Prace prosimy przesyłać do 31 stycznia 2007 r. do firmy Principle, partnera Konkursu, do Małgorzaty Mrożewskiej na adres:

·        Małgorzata.Mrozewska@principle.pl (w tytule maila „Rzecznik Chorych na Raka”)

lub

·        Principle, ul. Topiel 21 / 6a, 00-342 Warszawa (z dopiskiem „Rzecznik Chorych na Raka” ).