Stowarzyszenie AMAZONKI : Warszawa 02-781, ul. Roentgena 5
Nr. Konta: PKO BP V/O. W -wa 83102010550000940200166280

2007-05-15

20 lat Stowarzyszenia "AMAZONKI" WARSZAWA - CENTRUM


AMAZONKI

To nie historia – to rozwój - to przyszłość

10 lat temu kiedy pierwszy raz trafiłam do Klubu Kobiet po Mastektomii „Amazonki” (dziś  Stowarzyszenie „Amazonki” Warszawa – Centrum) nie miałam pojęcia, że wkrótce dane mi będzie mieć wpływ na rozwój tej organizacji a jeszcze do tego, że zostanę jej przewodniczącą. Ale tak się stało i nie dość, że odważyłam się zostać liderką Pierwszego Klubu Amazonek w Polsce, to mam potrzebę mówić i pisać o jego rozwoju. Rozwoju, historii Klubu, który zapoczątkował burzliwy rozwój Ruchu Amazonek w Polsce. Trudno dziś uwierzyć, że 25 lat temu z inicjatywy Elżbiety Jaworskiej wysportowanej pacjentki, powstała grupa „usprawniająca”, która po kilku latach „gimnastykowania się”, w roku 1987 zaowocowała powołaniem do życia Pierwszego Klubu Kobiet po Mastektomii przy Polskim Komitecie Zwalczania Raka. Misja i cele nakreślone przez animatorki Ruchu Amazonek,  inicjatorkę dr Krystynę Mikę oraz założycielki klubu: Elżbietę Jaworską, Zosię Michalską i Bożenkę Krawczyk są dla wszystkich członkiń do dziś powszechnie zrozumiałe, akceptowane, solidarnie i sumiennie przez wszystkie członkinie wypełnianie. Przyjęte i zatwierdzone wtedy symbole organizacji: łuk ze strzałą zakończoną sercem, waleczna łuczniczka i nazwa Amazonki są powszechnie dziś utożsamiane z kobietami walczącymi z rakiem piersi. Patronat nad Klubem sprawował Zakład Rehabilitacji Centrum Onkologii i Polski Komitet Zwalczania Raka. Pierwszymi przewodniczącymi Klubu były: Elżbieta Jaworska, Hanna Maksymowicz, Maria Niewiadomska, Janina Grzegorzewicz, Alina Turska i Anna Mróz. W 1998 roku Klub usamodzielnił się, uzyskał osobowość prawną, został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Pierwszą przewodniczącą samodzielnego Klubu została Teresa Komorowska, po niej Wiesława Kunicka a następnie Elżbieta Kozik. Dzięki ich pracy i zaangażowaniu, Klub stale się rozwijał i rozwija. W roku 2004 nie tylko uzyskałyśmy status organizacji pożytku publicznego, ale i zmieniłyśmy nazwę organizacji na Stowarzyszenie „Amazonki” Warszawa-Centrum. Nazwa Klub Kobiet po Mastektomii wydawała się być już nie adekwatna do stanu faktycznego. Aktualnie wiele kobiet po chirurgicznym leczeniu zachowuje piersi. Jest to dowód stałego postępu w polskiej onkologii. W 2006 r dodatkowo zarejestrowałyśmy w sądzie możliwość prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego. To wszystko sprzyja poszukiwaniu nowych form działania. To, o czym powiedziałam to tylko informacje, garść danych. Natomiast o sile naszej organizacji świadczą dokonania. Podstawą wszystkich działań niezmiennie od 20 lat jest samopomoc w myśl zasady „Pomagając innym pomagasz sobie”. Toteż największą wagę przywiązujemy do pracy Ochotniczek, które w trakcie pobytu chorej w szpitalu, wspierają ją, niosą informację jak żyć i radzić sobie w trakcie i po leczeniu raka piersi. Jesteśmy wszystkie dumne i szczycimy się ich pracą. Organizujemy dla nich permanentne szkolenia i na ich użytek wydajemy poradniki, ulotki, informatory, jak również Gazetę Amazonki. Materiały te służą Ochotniczkom jako „narzędzia pracy”, gdyż treści w nich zawarte podnoszą na duchu, wspierają drugiego człowieka jak również mają charakter edukacyjno – informacyjny. Gazeta Amazonki to światełko w tunelu dla wielu kobiet będących w najtrudniejszym okresie. Staramy się w niej poruszać trudne tematy związane z chorobą, leczeniem, różnymi terapiami, stresem i lękiem wywołanym chorobą. Mówimy po prostu jak żyć z rakiem piersi. Chora czytając gazetę nabiera wiary, skoro im się udało, dlaczego by mnie nie miało się udać. I to właśnie stanowi nasze przesłanie. Miło jest wiedzieć, że pismo nasze cieszy się ciągle niesłabnącym zainteresowaniem i „pożądaniem”. Dlatego na stronie internetowej www.amazonki.com.pl Gazetę Amazonki można pozyskać w wersji elektronicznej. Dla podtrzymania dobrego stanu zdrowia realizujemy wiele programów. Najważniejszy to „Ratujemy - uratowane”, który liczy już 8 lat i oby trwał jak najdłużej. Z uwagi na to, że należymy do grupy kobiet zwiększonego ryzyka, każdego roku staraniem zarządu wszystkie członkinie korzystają z kompleksowych badań ginekologicznych. W ten sposób zagrożenie chorobą może być wychwycone w stanie przedinwazyjnym. Równocześnie okresowo organizujemy uzupełniające badania kontrolne, ale przede wszystkim w klubie prowadzone są stałe konsultacje lekarskie. To wszystko składa się na projekt „Ratujemy – uratowane”. W zakresie profilaktyki wspólnie z naszym partnerem firmą Avon Cosmetics Polska od lat realizujemy szereg pro zdrowotnych programów, jak : w roku 2001 - szkolenie pielęgniarek z palpacyjnego badania piersi, w latach 2002-2003 program „Różowej Wstążeczki” skierowany do uczennic szkół ponadgimnazjalnych, lata 2004-2006 to kampania edukacyjno profilaktyczna skierowana do młodych kobiet w wieku 20-45 lat pt.„Twoje Pierwsze USG Piersi”. W ramach tego programu ponad 40 000 młodych kobiet skorzystało z badań kontrolnych. W ślad za tymi działaniami wydajemy szereg materiałów edukacyjno-informacyjnych dotyczących raka piersi, znaczenia wczesnego wykrywania raka, samobadania jak również informacji, kiedy i jakiej kontroli piersi powinna poddać się każda kobieta. Wszystkie te działania służą edukacji kobiet i tym samym przyczyniają się do wychwycenia pierwszych symptomów choroby. Posiadanie takiego partnera, jakim jest firma Avon Cosmetics Polska i wspólna strategia działań napawa nas dumą, radością i nadzieją na przyszłość. Więcej takich programów, więcej społecznych kampanii, a śmiertelność kobiet w z powodu raka piersi będzie miała szansę z roku na rok maleć. A co robimy, na co dzień? Co jest standardem naszej działalności? Otóż, nieustająco rehabilitujemy się, dbamy o terapię ruchową i psychiczną wszystkich członkiń. Dwa razy w tygodniu w klubie prowadzona jest rehabilitacja ruchowa, gimnastyka i choreoterapia, spotkania (zajęcia) z psychologiem, konsultacje lekarskie a raz w miesiącu spotkania integracyjno-edukacyjne. Ochotniczki prowadzą telefon zaufania oraz dwa razy w tygodniu w Zakładzie Rehabilitacji, punkt informacyjny dla pacjentek Centrum Onkologii. Raz w roku organizujemy wspólny wyjazd nad morze na turnus rehabilitacyjny. Zwyczajowo jedzie około 50 osób, co nie przeszkadza, że w ciągu roku jeżdżą mniejsze grupki, przede wszystkim do Ciechocinka. Wyjazdy służą zdrowiu, integracji i są okazją do wyłaniania różnych talentów drzemiących w nas samych, które później wykorzystujemy w pracy dla klubu. Lubimy być razem i odkrywać się na nowo. W 2005 roku w uznaniu naszej działalności zostałyśmy wyróżnione i otrzymałyśmy Pierwszą Honorową Nagrodę Zaufania „Złoty OTIS 2005”. Nagroda ta bezpośrednio przyczyniła się do podjęcia decyzji budowy Centrum Edukacyjno –Terapeutycznego przy Zakładzie Rehabilitacji Centrum Onkologii. Również w tym roku Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce przyznała nam Pierwszą Nagrodę w Konkursie Ogólnopolskim „Sukces z podatku” za koncepcję, przejrzystość działań, transparentność w pozyskiwaniu ofiarodawców. Jesteśmy członkiem Federacji Stowarzyszeń „Amazonki” oraz Klubem Wiodącym w Mazowieckiej Unii Amazonek. Aktywnie uczestniczymy we wszystkich ogólnopolskich wydarzeniach, szkoleniach i spotkaniach. Wspólnie realizujemy ogólnopolski projekt pt. Rak Piersi od A do Z, którego partnerem jest firma AstraZenca, a patronuje mu Polska Unia Onkologii. Projekt skierowany jest do Amazonek i ludzi, od których zależą działania pro zdrowotne w danym województwie. Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem i uznaniem wszystkich uczestników. Współorganizatorami spotkań są poszczególne Unie Wojewódzkie Amazonek. Kolejno w każdym województwie odbywa się takie spotkanie. Pierwsze szkolenie odbyło się we wrześniu 2006 w Warszawie, a następne w kolejnych województwach. Zakończenie Projektu (podsumowanie) przewiduje się w listopadzie 2007. Projekt „Rak Piersi od A do Z” to wydarzenie w środowisku Amazonek, odpowiada na zapotrzebowanie naszego ruchu i wiąże się ze strategicznym programem, p.t. „Pogłębiamy wiedzę o Raku”. W ramach tego programu w październiku 2006 rozpoczęłyśmy ogólnopolską kampanię edukacyjną pt. „Poznaj swój nowotwór - to jest ważne”. Będziemy ją kontynuować w 2007 roku, dotrzemy do wszystkich Amazonek i nie tylko. Na specjalne podkreślenie zasługuje Jesienna Szkoła Onkologii organizowana od dwóch lat w Falentach dla przedstawicieli Organizacji Pacjentów Chorych na Nowotwory. Licznie uczestniczymy w tej prowadzonej na najwyższym poziomie edukacji. Dziękujemy Polskiej Unii Onkologii oraz pozostałym współorganizatorom a przede wszystkim firmie Novartis Polska za umożliwienie licznego uczestnictwa w tak pożytecznym szkoleniu. Ponadto efektywnie rozwijamy współpracę z zagranicą. Jesteśmy członkiem Europejskiej Koalicji Pacjentów z Chorobami Nowotworowymi ECPC, współpracujemy z American Cancer Society, Czeską, Węgierską, Rosyjską i Ukraińską organizacjami chorych na raka. Dzielimy się własnymi doświadczeniami i korzystamy z ich doświadczeń. W 2006 American Cancer Society oceniając wysoko osiągnięcia Stowarzyszenia udzieliło finansowego wsparcia naszej organizacji.

Miło jest wiedzieć, że nie działamy w próżni, że działalność nasza spotyka się z uznaniem, szacunkiem, że odpowiada na społeczne zapotrzebowanie, któremu sumiennie staramy się sprostać. Jubileusz XX-letniej działalności to wspaniała okazja do wyrażenia wdzięczności i podziękowań wszystkim ludziom bez pomocy, których nie byłoby naszych osiągnięć i determinacji do dalszego własnego i organizacyjnego rozwoju. Dziękuję Wam serdecznie Drodzy Przyjaciele Amazonek za to, że jesteście i wspieracie nas w codziennej pracy. Dziękuję Ochotniczkom, które z pełnym oddaniem, wrażliwością i troskliwością wspierają inne chore, dziękuję  Koleżankom Klubowym za ofiarność w pracy na rzecz Klubu za ich nieustającą gotowość do podejmowania wszelkich aktywności w ramach programów realizowanych przez Stowarzyszenie, dziękuję Zarządowi za koleżeńskość, spójność i wzajemne zrozumienie, dziękuję Koleżankom z zaprzyjaźnionych Klubów z terenu Polski za ich życzliwość, słowa uznania i wyrazy przyjaźni. Ta zgodność dążeń – daje siłę i wiarę w możliwość pokonania wszelkich ograniczeń. Dziękuję Wam za to. Bądźmy Razem.

 

Elżbieta Kozik